De fiscale waarde van uw uitvaartverzekering

Op uw belastingaangifte moet u bij box 3 aangeven of u een uitvaartverzekering heeft en zo ja, wat daarvan het verzekerd bedrag en de waarde zijn. De waarde van de uitvaartverzekering is bepalend voor de berekening van de belasting over het vermogen in box 3.

De waarde van de uitvaartverzekering is niet gelijk aan het verzekerd bedrag. De fiscale waarde van de verzekering is vaak (veel) lager dan het verzekerd bedrag omdat de uitkering in de (verre) toekomst plaatsvindt. In de tussentijd worden nog premies betaald en ontvangt de verzekeringsmaatschappij nog rente. Die bedragen verlagen de fiscale waarde. De kosten die de verzekeringsmaatschappij maakt verhogen de fiscale waarde. Hierdoor is de fiscale waarde vaak nul wanneer u nog premies betaalt en jonger dan 65 bent.

Hieronder kunt u berekenen wat de fiscale waarde van uw uitvaartverzekering ongeveer is. De exacte waarde kan alleen door uw verzekeringsmaatschappij opgegeven worden. Daarvoor zijn namelijk gegevens als de kosten per polis en de correctie op de sterftetafel nodig en die kent alleen uw verzekeringsmaatschappij. Op deze site zijn voor dergelijke gegevens aannames gemaakt. De uitkomst van de berekening is de beste schatting die te maken is.

Bereken de fiscale waarde 2016

Geslacht
LeeftijdVul uw leeftijd op 31 december 2015 in hele jaren in
Verzekerd bedragVul het bedrag in euro's in, gebruik een komma als decimaalteken
PremieVul het bedrag in euro's in, gebruik een komma als decimaalteken
   per
Eindleeftijd premiebetalingVul 150 in als de premiebetaling levenslang is

Het is mij bekend dat aan deze berekening geen rechten ontleend kunnen worden en dat de maker van deze berekeningmodule noch degene die mij toegang tot de module heeft gegeven niet aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de berekende fiscale waarde in welke vorm dan ook.


Deze pagina is mede mogelijk gemaakt door